Algemene voorwaarden

1. Prijzen en betalingen
 • Alle prijzen vermeld op de website, facebook en flyers zijn incl. BTW.
 • Betaling gebeurt via overschrijving
2. Bevestiging
 • De verhuur wordt bevestigd via e-mail, er wordt geen contract opgestuurd.
 • De mail is bindend voor de verhuur zorg er voor dat deze zo volledig mogelijk is.
3. Levering
 • Alle materialen ( springkastelen, volksspelen, divers feestmateriaal ) worden gratis geleverd tot 25 kilometer van onze thuisbasis.
 • Indien verder dan 25 km rekenen wij € 1 aan per extra kilometer heen en terug.
4. Annuleren
 • Gratis annuleren tot 24u voor leveringsdatum bij slecht weer.
5. Gebruik
 • Het gebruik van het springkasteel, volksspelen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
 • De minimale leeftijd is 2 jaar.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
 • Het is verboden op de buitenwanden te klimmen.
 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.

!!! Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten.
6. Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 :

 • Er moet voldoende rechte doorgaan zijn om met het springkasteel door te kunnen ( 90cm), indien een afwijking hierop moet dit steeds vermeld worden bij de reservatie. Als blijkt dat er schade is ontstaan aan gebouwen, beplanting, grasvelden, enz. bij levering doordat er niet voldoende plaats was of een doorgang die niet voldoet kan Feestervaring niet aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.
 • Het is aan de klant om de nodige plaats te voorzien voor het parkeren van de bestelwagen.
 • Om het springkasteel te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220 Volt, minstens 16A.
 • Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe materialen ( stenen, glas,…), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel.

 Artikel 2:

 • De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van de gehuurde materialen. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
 • Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
 • Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij weet heeft van de staat, de werking en het gebruik van de gehuurde materialen.

Artikel 3:

 • In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade.
 • Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden.
 • De blaasinstallatie mag NOOIT afgedekt worden – overdekt door paraplu of tuintafel wel.
 • Als het kasteel overdekt is, garandeert het niet dat het droog blijft, dit houd de eerste regen tegen maar is voornamelijk als bescherming tegen de zon.

Artikel 4:

 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding of korting kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 5:

 • Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
 • Alle eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank te Aalst.